Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΕΛΛΟ SCRAMBLE ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011 στο Θέρμο Αιτ/νίαςΟμοσπονδία Μοτοσικλέτας Ελλάδος ΟΜΕ
ΚΥΠΕΛΛΟ SCRAMBLE ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Λ.Ε.Μ.Α.Θέρμου - ΑΛ.Μ.Σ.Ιωαννίνων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Θέρμο Αιτωλ/νίας - Περιοχή Άγιος Κων/νος

1os ΑΓΩΝΑΣ Κυριακή 06/03/2011

1) ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ENDURO MOTOCROSS
2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
SC1 100cc έως 144cc δίχρονα από 175cc έως 250cc τετράχρονα
SC2 175cc έως 250cc δίχρονα από 290cc έως 450cc τετράχρονα
SC3 251cc έως 500cc δίχρονα από 451cc έως 650cc τετράχρονα
SCATV
SCQUAD R

Στην κατηγορία SC3 συμμετέχουν και βετεράνοι αναβάτες πού έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους με ξεχωριστή βαθμολογία, με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού.

Οι μοτοσικλέτες ελέγχονται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς FIM OME Enduro motocross (ομολογκασιόν των εργοστασίων).

3) ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η Λ.Ε.Μ.Α.Θέρμου και η Α.Λ.Μ.Σ.Ιωαννίνων μετά από έγκριση της ΟΜΕ διοργανώνουν τον 1ο αγώνα Κυπέλλου Δυτικής Ελλάδος scramble στην περιοχή Άγιος Κων/νος στο Θέρμο Αιτωλ/νίας.
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με
Α)Τον δικαιοδοτικό κώδικα της OME
Β)Τον Γενικό κανονισμό Αγώνων motocross - scramble της ΟΜΕ
Γ)Τον τεχνικό κανονισμό αγώνων ΜΧ της ΟΜΕ
Δ)Την Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Κυπέλλων της ΟΜΕ
Ε)Τον παρόντα ειδικό Κανονισμό

4) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος : Αθανασίου Χριστόφορος
Μέλη : Σαγώνας Σπύρος - Σιάχος Θεοφάνης
5) ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Διαιτητής : Σμύρη Πέρσα
Αλυτάρχης: Αρλέτος Θεόδωρος
Βοηθός Αλυτάρχη : Άνθη Νικόλ
Γραμματεία : Κάλλια Σούλα
Τεχνικός Έφορος : Βαζούρας Νικόλαος – Μπίστας Βασίλειος
Υπεύθυνος Κριτών : Συράκουλας Κων/νος
Υπεύθυνος αποτελεσμάτων: Σμύρη Πέρσα
Ιατρός του αγώνα: Intersalonika
6) ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στο έντυπο του οργανωτή στα τηλέφωνα 6985934159 από Σάββατο 26/02/11 και ώρα 10:00 πμ έως Πέμπτη 03/03/11 και ώρα 20:00 μ.μ.
0ι αναβάτες με δική τους ευθύνη εγγράφονται στην επιθυμητή κατηγορία.

7) ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
Ο τεχνικός έλεγχος θα διεξαχθεί στο χώρο του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

8) ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (parc ferme)

Πλησίον του τεχνικού ελέγχου θα υπάρχει χώρος ,όπου οι μοτοσικλέτες θα εισέρχονται σε αυτόν αμέσως μετά τον τεχνικό έλεγχο. Αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα οι 3 πρώτοι νικητές από κάθε κατηγορία (ή όποιον άλλον αναβάτη υποδείξει ο αλυτάρχης ) θα εισέλθουν στο χώρο του parc ferme και οι μοτοσικλέτες θα παραμείνουν εκεί 15 λεπτά.
9) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
10) ΔΟΚΙΜΕΣ
Αναγνώριση διαδρομής με πλοηγό (η προσπέραση πλοηγού από αναβάτη επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού). ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι δοκιμές στη διαδρομή του αγώνα εκτός του γύρου αναγνώρισης.
11) ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η διαδρομή είναι σηματοδοτημένη και έχει μήκος 3,5 χλμ.
12) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ
A) Η διάρκεια του αγώνα ορίζεται στη 1 ώρα + 1 γύρο.
H διάρκεια του αγώνα για τις κατηγορίες SCATV + SCQUAD R ορίζεται σε 30 λεπτά + 1 γύρο.
Β) Το μήκος της διαδρομής είναι 3,5 χιλιόμετρα. Το μήκος της διαδρομής για τις κατηγορίες SCATV+SCQUAD R έως 1.200 μέτρα.
Γ)Για να θεωρηθεί αναβάτης τερματίσας πρέπει να καλύψει το λιγότερο το 75% του νικητή της κατηγορίας του.
Δ)Βαθμολογούνται οι είκοσι πρώτοι αναβάτες. 25-22-20 κλπ.
13) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
Η εκκίνηση θα γίνει με τους αναβάτες επάνω στις μοτοσικλέτες ,και τους κινητήρες σβηστούς.
Η εκκίνηση δίδεται με το πέσιμο της σημαίας ή με ηχητικό σήμα.
Η κατηγορίες SCATV + SCQUAD R θα ξεκινούν αμέσως μετά τον τερματισμό όλων των άλλων κατηγοριών.
14) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Η εξωτερική βοήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εκτός του χώρου επισκευών (pits). Σε περίπτωση πού αναβάτης δεχθεί εξωτερική βοήθεια τίθεται εκτός αγώνος.
Ο ανεφοδιασμός επιτρέπεται μόνον στο χώρο των PITS με τον κινητήρα σβηστό.
Κάθε αναβάτης δικαιούται να έχει στα pits 2 μηχανικούς.

15) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νικητής είναι ο αναβάτης πού περνά πρώτος τη γραμμή τερματισμού σε 1 ώρα συν 1 γύρο.

16) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να γίνουν έως 30 λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Γιά τεχνικά θέματα 15 λεπτά μετά την λήξη του αγώνα
Το παράβολο ένστασης ισούται με το διπλάσιο της συμμετοχής αγωνιζομένου στον αγώνα.
Το παράβολο έφεσης ισούται με το τριπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής του αγωνιζομένου στον αγώνα.
Παράβολο τεχνικών εργασιών ορίζεται από τον Πρόεδρο αγωνοδικών ή τον διαιτητή του αγώνα, σύμφωνα με της εγκυκλίους της ΟΜΕ.

18) ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Κύπελλα παίρνουν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας.
19) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η ΟΜΕ η διοργανώτρια λέσχη η οργανωτική επιτροπή καθώς και οι οδηγοί των αγώνων δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα πού μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα.
Η Αστική ευθύνη βαρύνει την Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου