Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Νέο καθεστώς ασφάλισης των Ι.Χ. - στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Καταργείται η υπουργική απόφαση που προέβλεπε το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα

Κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο «πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ του πλήθους των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία της τραπεζικής αγοράς, της αγοράς των τυχερών παιγνίων κλπ, ξεχωρίζει και διάταξη που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς ασφάλισης των αυτοκινήτων.