Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Η νέα εφαρμογή "e-Παράβολο" καταργεί τις ουρές


Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από τα τέλη Ιανουαρίου η εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). Το 2014 μας υπόσχεται λιγότερες εικόνες από συνωστισμό στις εφορίες χάρη στο ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο αντικαθιστά 1.800 χαρτάκια παραβόλων.

Μετά την επιτυχημένη πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής με παράβολα του υπουργείου «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» πλέον στην εφαρμογή «e-Παράβολο» εντάσσονται και φορείς που υπάγονται στα υπουργεία Άμυνας, Τουρισμού, Εξωτερικών και Εργασίας.